Trg Brolo 11, 6000 Koper, Slovenija
Več o nas...

Trg Brolo 11, 6000 Koper, Slovenija
Več o nas...


Nič ne moreš zoper to, da ptice skrbi in bridkosti ne bi letala nad tvojo glavo. Lahko pa preprečiš, da bi si zgradile gnezdo v tvojih laseh.
Kitajski pregovor

Copyright (c) 1996 - 2023 Ognjišče d.o.o in Radio Ognjišče d.o.o. Razmnoževanje ali uporaba besedila in audio materiala
ali dela besedila oz. audio materiala na teh spletiščih je prepovedana, razen ob pridobljenem pisnem soglasju
odgovornih oseb Ognjišča d.o.o oziroma Radia Ognjišča d.o.o.