Trg Brolo 11, 6000 Koper, Slovenija
Več o nas...

Trg Brolo 11, 6000 Koper, Slovenija
Več o nas...


Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.
Julius Kugy

Copyright (c) 1996 - 2024 Ognjišče d.o.o in Radio Ognjišče d.o.o. Razmnoževanje ali uporaba besedila in audio materiala
ali dela besedila oz. audio materiala na teh spletiščih je prepovedana, razen ob pridobljenem pisnem soglasju
odgovornih oseb Ognjišča d.o.o oziroma Radia Ognjišča d.o.o.